Od:                                  lakeshai moorer [shanta4176@yahoo.com]

Odesláno:                       19. dubna 2012 0:57

Komu:                             undisclosed recipients:

Předmět:                        RE: Oznámení o EMAIL AWARD.

 RE: Oznámení o EMAIL AWARD.

Vážený uživateli internetu,

Jsme rádi, že vás informovat e-mailové v rnostní program pro internetový users.Your
E-mailová adresa byla hv zda si z automatizovaného volební systém a na základ
tohoto výb ru, máte nárok na velkou odm nu dva milióny, p t
Sto tisíc britských liber šterlink .

To je v rnostní program pro patronací internetových služeb a všech e-mail
napsané adresy pro reklamní erpá byly náhodn vybrány z
internetové zdroje databáze registrovaných software a uživatele domény. to
propaga ní remíza se provádí v Londýn a Spojených stát , avšak e-mailové položky byly erpány v celosv tovém m ítku.

* Ref. íslo: SGF/2121-404
* E-ticket number: 8700916-

* Výhru:. K 2,500,000.00 (dva milióny, p t set tisíc Britská libra) Pokyny k obdrží tuto ástku, m li byste se navázat kontakt s
Reklamace d stojník pomocí podrobnosti uvedené níže:

pohledávky Agent
Jméno: pan Albert John Hupas
E-mail: j21.hupas @ hotmail.co.uk
Lokalita: Londýn (Spojené království)
Fax ": +447024034045

Jste povinni obrátit p ímo Mr.Albert John Hupas a poskytnout mu
následující informace:

Jméno: ....... Adresa: ........ Telefon / fax: ....., mobilní telefon: ......, E-mail: .....,
Alternativní E-mail: ...., Povolání: .... a E-Ticket íslo:

Poznámka: Je d ležité, abyste zahájí korespondenci s Albertem John Hupas

ihned k pokyn m pro obdrží p id lené ástky.

Cathy Larson,
Promo akce koordinátora.